Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

ΕΕΤΕ ΟΤΕ , ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ


Με την εφεύρεση της τριόδου ηλεκτρονικής λυχνίας το 1906 ξεκίνησε η τεχνολογική επανάσταση που άλλαξε τα πάντα και κυρίως τις τηλεπικοινωνίες. Η ανάγκη υπηρέτησης των νέων τεχνολογιών γέννησε και την ανάγκη ύπαρξης τεχνικών με ανάλογες γνώσεις και εμπειρίες. Το 1947 η ιδιωτική πρωτοβουλία κάλυψε το κενό της πολιτείας με την ίδρυση της Ραδιοτεχνικής Σχολής Αθηνών και αργότερα των Σχολών Ραδιοηλεκτρονικών τρι-ετούς μεταγυμνασιακής φοίτησης. Η ανάγκη της αμοιβής και της επαγγελματικής κατοχύρωσης των αποφοίτων των σχολών αυτών δεν έτυχε της προσοχής του Επίσημου Κράτους από αδιαφορία και σκοπιμότητα. Έτσι καμία διάκριση δεν υπήρχε μεταξύ εμπειροτεχνών και άσχετων με τους Ραδιοηλεκτρονικούς.


Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση επικράτησε και στον ΟΤΕ και οδήγησε στην ίδρυση του Πανελληνίου Συλλόγου Ραδιοηλεκτρολόγων ΟΤΕ το 1963. Ο ΠΣΡ-ΟΤΕ βρήκε στέγη στο μικρό γραφείο της Λεωχάρους 8 και ξεκίνησε την πορεία του. Με επταμελές Δ.Σ. και 5 τοπικά τμήματα (Θες/νίκη, Λάρισα, Πάτρα, Λαμία, Μυτιλήνη). Στόχος η ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων των Ραδιοηλεκτρολόγων.
Η δημιουργία από το κράτος των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ) και η επίσημη παρουσία των Τεχνολόγων Μηχανικών στον ΟΤΕ οδήγησε στην μετονομασία του ΠΣΡ-ΟΤΕ σε Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών ΟΤΕ (ΠΕΤΕΜ-ΟΤΕ). Έδρα του συλλόγου στον 8ο όροφο της Αριστοτέλους 4.


Η ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) η ένταξή τους στην ενιαία Τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και η επαγγελματική καταξίωση των πτυχιούχων των σχολών αυτών έφερε μια θεαματική αύξηση των προσλήψεών τους στον ΟΤΕ. (Σήμερα στον ΟΤΕ υπηρετούν 3500 χιλ. πτυχιούχοι ΤΕΙ και ισοτίμων σχολών). Έτσι η ΠΕΤΕΜ-ΟΤΕ είναι σήμερα ο 3ος σε δύναμη σύλλογος στον ΟΤΕ, με πανελλαδική διάρθρωση με δεκαπενταμελές Δ.Σ. με 20 τοπικά τμήματα, με ιδιόκτητα γραφεία, σύγχρονες υποδομές και μέσα, αυξητικές τάσεις και κυρίως ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ. Ο σύλλογός μας στην σχεδόν σαραντάχρονη πορεία του έφερε ριζοσπαστικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και αμοιβές των μελών του. Έδωσε πλήθος στελεχών στην πολιτική, συνδικαλιστική και υπηρεσιακή ιεραρχία παρήγαγε πολιτικές και υποστήριξε θέσεις και απόψεις που άλλαξαν το συνδικαλιστικό τοπίο. Τα μέλη του κυριολεκτικά χάραξαν ανεξίτηλα με την επαγγελματική προσφορά τους το τηλεπικοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας μας και σήμερα αποτελούν ένα από τα παραγωγικότερα τμήματα του προσωπικού υπηρετώντας ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στις τηλεπικοινωνίες.Τα τελευταία χρόνια το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού εμπλουτίστηκε με 500 περίπου απόφοιτους ΤΕΙ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού - Εμπορίας που μη βρίσκοντας συνδικαλιστική εκπροσώπηση οδηγήθηκαν σε συνδικαλιστική οργάνωση που αποδεδειγμένα (σε ότι αφορά τουλάχιστον τις αμοιβές) αντιπαλεύει τα συμφέροντά τους.
Η Ένωσή μας προκειμένου να καλύψει αυτούς τους συναδέλφους προχώρησε σε καταστατική αλλαγή δίδοντας την δυνατότητα να γίνουν μέλη μας. Υπήρξε σημαντική ανταπόκριση και μάλιστα από τους συναδέλφους των κλάδων αυτών έχομε σήμερα εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη στα όργανα διοίκησης της Ένωσής μας.
Είναι βέβαια γεγονός ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν περίπου 300 συνάδελφοι πτυχιούχοι ΤΕΙ και ισοτίμων σχολών που είναι μέλη άλλων συλλόγων που εκπροσωπούν προσωπικό μέσης εκπαίδευσης.


Το 1996 με πρωτοβουλία του τότε προέδρου της ΠΕΤΕΜ-ΟΤΕ ξεκίνησε προσπάθεια συνεργασίας των συλλόγων που εκπροσωπούσαν τους εργαζόμενους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κορύφωση αυτής της συνεργασίας έγινε το 1999 κατά την διαπραγμάτευση της ιστορικής για το αποτέλεσμά της ΕΣΣΕ 1999-2000. Έγινε τότε φανερό ότι μόνο με την δημιουργία μιας ισχυρής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν να λυθούν τα υπαρκτά προβλήματα και να ξεπεραστούν με επιτυχία οι ρατσιστικές λογικές και οι ηγεμονικές τάσεις στον συνδικαλιστικό χώρο αλλά και οι αρρωστημένες ισορροπίες σε επίπεδο Διοίκησης.Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από στελέχη όλων των συλλόγων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕΤΕΜ, ΠΕΠΑΣΥ, ΕΜΗΕΤ, ΠΑΣΠΥΤΕΜ) αγκυλώσεις, νοοτροπίες αλλά και υπαρκτά προβλήματα δεν επέτρεψαν ένα θετικό αποτέλεσμα.
Η αδυναμία μας αυτή και ο κατακερματισμός των δυνάμεών μας, έδωσε την δυνατότητα να εκδηλωθούν ρεβανσιστικές τάσεις κατά την διαπραγμάτευση της ΕΣΣΕ 2001 -2002 αλλά και να επιδιωχθεί η λεηλάτηση μελών μας.


Η ΠΕΤΕΜ διαπιστώνοντας έγκαιρα τα φαινόμενα αυτά και αναλαμβάνοντας το ρίσκο, αποφάσισε την υπέρβαση. Άλλαξε το καταστατικό της και ίδρυσε την ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΤΕ (Ε.Ε.Τ.Ε.-ΟΤΕ) στο τέλος του 2002.
Οι πόρτες μας ανοιχτές χωρίς όρους και προαπαιτούμενα. Οι συνάδελφοι έχουν τώρα το λόγο και η ζωή δικαιώνει ή όχι επιλογές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ :www.eete-ote.gr

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP