Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΦHΜIΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΟΤΕ 1960-63


Οι διαφημίσεις περιέχονται στο <ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ> έκδοσις Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ,περίοδος 1960-1963.

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP